D. Babena |

D. Babena


Divadielko Babena pozostáva z dvoch členiek: Lucia Arendášová-Barcziová a Mária Benkovská. Počas spoločnéhoštúdia bábkohereckej tvorby na VŠMÚ našli záľubu v predstaveniach adresovaných deťom. Napriek tomu, že mali možnosť vyskúšať si aj inéžánre, inklinovali viac k rozprávkam a k príbehom adresovaným deťom vo veku od 3 do 10 rokov.

Predstavenia divadielka Babena nie sú typickým príkladom klasického bábkového divadla. Ide o interaktívne predstavenia. Deti sú neustále vťahované do deja. Sú nútené odpovedať na otázky a fyzicky vstupovať do hry. Scény predstavení sú prenosné, preto je divadielko Babena schopné za svojimi divákmi vycestovať. Vhodné je najmä pre MŠ, väčšie triedy ZŠ, materské centrá, či galérie. Ak si objednávateľ zabezpečí ozvučenie je možné odohrať predstavenia aj vonku a na veľkých javiskách.