Guerilla Gardening |

Guerilla Gardening


Bratislavská aktivistická skupina Guerilla Gardening je medzinárodné hnutie, ktoré svojou činnosťou, teda sadením kvetov, rastlín a skultúrňovaním zanedbanej pôdy či zdevastovaných lokalít v meste, vytvára nový angažovaný a estetický pohľad na tieto priestory. Aktivisti týmto spôsobom nie len že upozorňujú na úbytok zelene, rozširujúcu sa výstavbu na úkor prírodných zložiek mesta či vytrácanie sa farieb z nášho spoločnéo životného priestoru, ale svojou aktivitou zmeny tohto stavu i realizujú.