Peter Luha |

Peter Luha


“Hudba je pre mňa asi najlepšia možnosť na vyjadrenie pocitov, túžob, názorov. Lepšie ako slovne.

Nezáleží na hudobnom nástroji (aj keď najlepšie ma vystihuje gitara a spev) a na žánri.
Ovplyvňuje ma každý typ hudby, ktorý dokáže niečo hlbšie vyjadriť.
Čo sa týka techniky hrania na nástroj, zaoberám sa okrem klasických techník aj inými – veľmi netradičnými.
Rád experimentujem a preto som si postupne vyvinul vlastný spôsob vyjadrenia sa, charakteristický pre mňa a moju techniku hry.
Zaujíma ma kvalita života a filozofia človeka a jeho bytia. Ani nie tak vo všeobecnej rovine, ale skôr to konkrétne pre mňa.
Preto sa celý život týmto veciam venujem a toto myslenie sa odráža aj v mojom spôsobe hrania.”

http://peterluha.com

http://youtube.com/pitu1