Rope skipping |

Rope skipping


Rope skipping zábavné skákanie cez švihadlo podporuje nielen fyzickú zdatnosť, celkovú koordináciu tela alebo výdrž, ale aj spoluprácu s ostatnými členmi týmu, dôverovať pri skákaní jeden druhému a pomáhať si navzájom. Zabezpečujú aktívny pohyb, zábavu, vybitie si energie vhodným spôsobom vo forme športu. Rope skipping academy organizuje trénigy pre deti a mládež, ale aj pre dospelých. Taktiež organizuje workshopy, súťaže v rámci RSA, zabezpečuje výučbu lektorov Rope skippingu podľa požiadaviek nielen po západnom, ale aj po strednom a východnom Slovensku.